GDPR / AVG nieuwe privacywetgeving

Wil je nog op de hoogte blijven?

Zoals u ongetwijfeld reeds hebt vernomen treedt vanaf 25 mei de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd.

Bij DSH Belgium gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar hebt u een goed gevoel bij en wij ook.
Als installateur of verdeler, maar ook als occasioneel geïnteresseerde, hebben we u via onze nieuwsbrief steeds op de hoogte gehouden.
Die band met u willen we blijven onderhouden. In de toekomst willen wij u graag verder informeren over onze acitiviteiten en acties.

Heeft u nog steeds interesse om onze nieuwsbrieven en mailings te ontvangen? Wil u op de hoogte blijven van onze events, acties en relevant nieuws?

Maak hieronder uw keuze of u onze nieuwsbrieven nog wil ontvangen.

Nieuwsbrief Keuzeformulier

Vul onderstaand formulier in om je keuze te bevestigen:

Pas mijn gegevens aan
CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van DriSteem Belgium

Contactgegevens: DSH Belgium bvba

Adres maatschappelijk zetel: Grote Hellekensstraat 54 b ● B-3520 Zonhoven ● Belgium

Telefoon: +32 11 666 880

E-mail: info [at] dristeembelgium [dot] be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0669 612 477

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DriSteem Belgium of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DSH Belgium bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DSH Belgium bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DSH Belgium bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DSH Belgium bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DSH Belgium bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

DSH Belgium bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

DSH Belgium bvba hecht belang aan uw privacy.

Wij nemen de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vind je dan ook ons privacy beleid om je op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan in te stemmen met deze privacyverklaring. Gebruik deze website niet als je niet instemt met deze voorwaarden.

Gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, organisatie, acties.

Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming: (A) (i) tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de transpositie ervan in de relevante nationale wetgeving, en (ii) vanaf 25 mei 2018, de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG (“GDPR”), en (B) samen met andere Wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening, (A en B samen “EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming”) en/of (C) alle andere Wetten van elk ander land met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens of privacy. DSH Belgium is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de Klant of de industrie van de Klant van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die niet algemeen van toepassing zijn op DSH Belgium als dienstverlener, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Marketingkeuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

DSH Belgium kan u per e-mail marketingberichten toezenden over producten en diensten die naar onze inschatting interessant voor u kunnen zijn. Als u deze berichten in de toekomst liever niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door op de link "Afmelden" in het bericht zelf te klikken of door uw voorkeuren aan te passen via de link "Contact".

Verzoek tot betrekking van uw persoonlijke gegevens

U kan ons ten allen tijden contacteren om te achterhalen welke informatie we van u gebruiken. Als u wil dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen uit onze gegevensbestanden, dan kan dat door een email te schrijven naar info [at] dristeembelgium [dot] be

Verdelen van uw persoonlijke gegevens

DSH Belgium gebruikt uw gegevens enkel voor eigen doeleinden, en geeft uw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstanti

Gebruik van onze website

Als je door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen over waar je bent en hoe jij door onze website navigeert en er gebruik van maakt. We gebruiken deze informatie om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en om het verkeer op de website in kaart te brengen

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, DSH Belgium bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DSH Belgium bvba gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DSH Belgium bvba

In geval van doorgifte aan derden:  Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

DSH Belgium bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die DSH Belgium bvba van u ontvangen heeft. U kan hiervoor contact opnemen met SH Belgium via info [at] dristeembelgium [dot] be of telefoon +32 11 666 880

Klachten en datalekken

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover direct contact nemen met DSH Belgium zodat de klacht of het datalek kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission [at] privacycommission [dot] be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.                  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.     

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren :

DSH Belgium

Grote Hellekensstraat 54B

3520 Zonhoven

T : 011/666 880

Email : info [at] dristeembelgium [dot] be

            

DRISTEEM BELGIUM

 

Grote Hellekensstraat 54 b

B 3520 Zonhoven

Belgium

 

+32 11 666 880

E-mail: info [at] dristeembelgium [dot] be

 


Visit the DriSteem global website
at www.dristeem.com

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Comments